KW 04 – 24. Januar 2019

23. Jan­u­ar 2019 | Bauge­suche

Bauherr: Schi­b­li Hans und Beat­rix, Tal­bach­strasse 21, 5722 Gränichen
Bauob­jekt: Pro­jek­tergänzung Hofladen, Klein­tier­haus, Umzäu­nung Leg­e­hen­nen
Bau­platz: Parzelle 248 und 3515 (Schi­b­li Hans und Beat­rix), Parzelle 2545 (d. Erbenge­mein­schaft Max Sand­meier, c/o Kurt Sand­meier, Eng­stel­weg 51, 5036 Ober­ent­felden